کینگ مکس

شرکت سخت‌افزار تایوانی است، که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد.