تویین موس

شرکت تویین موس twin mos یک شرکت تایوانی سازنده فلش مموری و تبلت و …..
ولی اکثر بازاریها می گویند twinmos یک برند پینی می باشد و برای اینکه در بازار جا باز کند اسم تایوان را به twinmos چسبانده اند.
شرکت TwinMos تایوان پیشرو در صنعت IT و تکنولوژی است